FONT PROBLEM ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory; Also u can read this blog by bigger font! press control button>scroll mouse button in front:

Download here & Here Download font for PC

November 23, 2011

Kerala At A Glance

Location : Southwestern tip of India.
Area : 38, 863 sq km.
Population : 3,18,38,619
Capital : Thiruvananthapuram (Trivandrum)
Language : Malayalam;English is widely spoken.
Religion : Hinduism, Christianity, Islam
Time : GMT +5:30
Currency : Indian Rupee
Climate : Tropical.
Summer : February - May (24 - 330C)
Monsoon : June - September (22 - 280C)
Winter : October - January (22 - 320C)

Names of Districts
 
Thiruvananthapuram
Kollam
Alappuzha
Pathanamthitta
Kottayam
Idukki
Ernakulam
Thrissur
Palakkad
Malappuram
Wayanad
Kozhikode
Kannur
Kasaragod 


Major Cities :

Thiruvananthapuram, Kochi (Ernakulam district) and Kozhikode.


Taluks : 61

Revenue Villages : 1452
City Corporations : 5
Grama Panchayat : 991
Block Panchayat : 152
District Panchayat : 14


Population 
 
Population : 318.39 lakhs as per the latest 2001 Census
(31.839 Millions)
Density of Population : 819 per sq kms
Kerala's Share in the National Population : 3.1 per cent
District Average : 22.74 lakhs (2.274 millions)
Sex Ratio : 1058 women for 1000 men


Literacy
Literacy Rate : 90.92 per cent.
Male Literacy Rate : 94.20 per cent
Female Literacy Rate : 87.86 per cent

(courtesy:manoramaonline.com)

Athirappalli

Athirappalli waterfalls is one of the most sought after picnic spots in Kerala. Located in Thrissur district, 1000 ft above sea level, at the entrance to the Sholayar ranges of the Western Ghats, Athirappalli is a scenic combination of forests and little streams. Falling from a height of 80 feet, this is one of the largest waterfalls in the state.

Getting there :  Athirappalli is accessible by a good motorable road from Thrissur (63 kms) Nearest railway station : Thrissur (63 kms) Nearest Airport : Cochin International Airport (58 kms).
(courtesy:manoramaonline.com)

November 15, 2011

ടൂറിസ്റ്റ് വിസ : നിയമങ്ങളില്‍ ഇളവു വേണമെന്ന് ഇന്ത്യന്‍ എംബസി !!!

ÎØíµxí: §LcÏßçÜAá ¿âùßØíxí ÕàØ ¥ÈáÕÆßAáKÄßÈí ¯VæM¿áJßÏ ÉáÄßÏ ÕcÕØí@µ{ßW §{Õá çÕÃæÎKá ØVAÞøßæÈ ¥ùßÏß‚ÄÞÏß ²ÎÞÈßæÜ §LcX ¥¢ÌÞØÁV ¥ÈßWÕÞÇb ¥ùßÏß‚á. ÕßÕßÇ øÞ¼cB{ßæÜ §LcX µÞøcÞÜÏBZ §AÞøc¢ ¦ÕÖcæMGßGáæIKᢠØVAÞøßÈá µJÏ‚ßGáæIKᢠ¥çgÙ¢ ÉùEá.

ÉáÄßÏ ÈßÌtÈÏÈáØøß‚á ÕßçÈÞÆ ØFÞø ÕàØÏßW §Lc ØwVÖß‚ÞW øIáÎÞØJßÈá çÖ×çÎ ¥¿áJ ØwVÖÈ¢ ¥ÈáÕÆßAâ. ÕàØ µÞÜÞÕÇß ¥ÕØÞÈß‚ÞW ÉáÄßÏ ÕàØ ¥ÈáÕÆßAáµ ²øáÎÞØæJ §¿çÕ{ÏíAá çÖ×ÎÞÏßøßAá¢. ÕàØÞ ÆáøáÉçÏÞ·¢ Ä¿ÏáKÄßÈÞÏß µÝßE ÈÕ¢ÌV ÎáÄÜÞÃá ÈßÌtȵZ ÈßÜÕßW ÕKÄí. æÎÁßAW, æÄÞÝßW, ÌßØßÈØí ÕàØÞ ºGB{ßW ÎÞxÎßÜï. dÌßGÈᢠÏá®ØᢠÁßØ¢ÌùßW ÄæK ÕßçÏÞ¼ßMí ÕcµíÄÎÞAßÏßøáKá.
(courtesy:manoramaonline.com)


You start with $25 in your VirtaPay account and it's free.Join Now Paybox!

Have Feet, Will Travel

Thats Malayalam !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Web Duniya News !

One India news !

center>

Yahoo Malayalam News !

free web site traffic and promotion