FONT PROBLEM ?

Please download the font manually by clicking on the below link and copy to your Fonts directory; Also u can read this blog by bigger font! press control button>scroll mouse button in front:

Download here & Here Download font for PC

October 13, 2011

നാലും എട്ടും !!!

1,4,13,22,31W ¼Èß‚ÕV ÈÞÜᢠ8,17,26W ¼Èß‚ÕV 8æaÏᢠ©¿Îµ{ÞÃí. ÈÞÜßæa ºßÜ dÉçÄcµ ·ÄßÕß·Äßµ{ᢠ®Gßæa ÕßÇß·Äßµ{ᢠµÞøâ  ¨ øIáØ¢~cµ{ᢠµâ¿áÄW ²øáÎß‚í ¦ÕVJßÏíAÞÄßøßAáKÄᢠ©ÉçÏÞ·ßAÞÄßøßAáKÄᢠÈKí. ÈÞÜí ¼zØ¢~cÏÞÏÕV µÝßÕÄᢠ8 ¼zØ¢~cÏÞÏÕæø ÕßÕÞÙ¢ µÝßAáKÄᢠÉÞVGíÃV×ßMí ÌßØßÈTßW ÉCÞ{ßÏÞµáKÄᢠ©ºßÄΈ. ®KÞW ²øá dÉçÄcµ dÉÄßÍÞØæÎLKÞW ÈÞÜßÈí ÎxáU Ø¢~cAÞçøÞ¿í ©UÄßçÈAÞZ ¦Æc¢ ²øá ¥¿áMÕᢠÄá¿VKí ²øá ÕÖcÌtÕᢠÄÞçÈøâÉæM¿á¢. §Äí µÜcÞÃJßçÜÞ ØÙµøà æÄÞÝßÜßçÜÞ ®Já¢.  ¦Æc¢ ÎÇáøßAᢠÉßæK µÏíAá¢. ²¿áÕßW ÉßøßÏá¢. ¥ÄßÈÞW 4,13,22,31 ÄàÏÄßµ{ßW ¼Èß‚ÕV 17,26 ÄàÏÄßµ{ßW ¼Èß‚ÕøáÎÞÏß ·ìøÕáÎáU µÞøcB{ßW dÖiß‚ß¿æɿâ.
Address         
Prof. Desikom Reghunadhan
Desikom
Near Sastha Temple
Arasuparambu
Nedumangad
Trivandrum  695541
Ph: 04722801155
(courtesy: manoramaonline.com/

സംഖ്യകളും നിറങ്ങളും !!!

²Kí ¼zØ¢~cÏÞÏÕV ÄÕßGáÈßù¢, §Äßæa ÕµçÍÆBZ, ÎE, ØbVHÕVH¢ §ÕÏáæ¿ §ÄøÍÞÕ ÈßùB{ᢠ©ÉçÏÞ·ßAáKÄí ÈKí. §ÕV µùáMí ©ÉçÏÞ·ßAÞÄßøßAáµ.

øIí ¼zØ¢~cÏÞÏÕV §{¢ É‚ÏᢠɂÏáæ¿ ÕµçÍÆB{á¢, §{¢ ÎEÏá¢, æÕ{áMᢠ©ÉçÏÞ·ßAáµ. §øáIÈßùBZ, µùáMí, ÈàÜ, ºáÕMí ®KßÕ ²ÝßÕÞAáµ.

ÎâKí Ø¢~cÏÞÏßGáUÕV ªÄÈßùÕá¢, ÕÏÜxá¢, §{¢ÎEÏá¢, ºwÈÈßùÕᢠÇøßÏíAÞ¢. ¥ÄcL¢ æÕ{áJ ÕØídÄJßæa ©ÉçÏÞ·¢ µáùÏíAâ.

ÈÞÜí ¼zØ¢~cÏÞÏÕV èÕÆcáÄÕVHBZ ®Kí ÉùÏáKÕÏá¢,ÈàÜ, ºÞøÈßù¢, §{¢ ÈßùBZ ÇøßAáµ. µùáJÄᢠµ¿áJÄáÎÞÏ Èßù¢ ©çÉfßAâ.

¥Fí ¼zØ¢~cÏÞÏÕV ¯Äá ÈßùJßçaÏᢠ§{¢Äø¢, §{¢ ºÞøÈßù¢, æÕ{áMí, É‚ ©ÉçÏÞ·ßÏíAÞ¢. µ¿áJÄᢠ§øáIÄáÎÞÏ Èßù¢ ²ÝßÕÞAáµ.

¦ùá ¼zØ¢~cÏÞÏÕV §{¢ ÈàÜÈßùÕá¢, ÕµçÍÆB{á¢, ÉÈßÈàV ÉâÕßæa §{¢ ºáÕMá¢, ØßWÕV µ{ùßæa §{¢ ÈßùÕᢠ©ÉçÏÞ·ßAáµ. ®KÞW ºáÕMí, µ¿á¢µùáMí, µ¿á¢ÈàÜ ®KßÕ dÖiß‚á ÎÞdÄçÎ ©ÉçÏÞ·ßAÞÕâ.

¯Ýá Ø¢~cÏÞÏÕV §{¢É‚, æÕU, ÎE, ØbVÃÈßù¢, ®LßçaÏᢠ§{¢ ÈßùBZ ÇøßAáµ. µ¿á¢µùáMá¢, µ¿á¢ºáÕMᢠ²ÝßÕÞAáµ.

®Gí ¼zØ¢~cÏÞÏÕV §øáI ºÞøÈßù¢, ÈàÜÈßù¢, µùáMáÈßù¢, ªÄÈßù¢ ©ÉçÏÞ·ßAáµ. ÈßùÎ߈ÞJ ÕØídÄBZ ÇøßÏíAÞÄßøßAáµ. µ¿á¢ æÕ{áMᢠ²ÝßÕÞAáµ.

²XÉÄí ¼zØ¢~cÏÞÏÕV ºáÕMí, §{¢ ºáÕMí, ºáÕMßæa ¥¢ÖÎáU ÕØídÄBZ ØbàµøßAáµ. µùáMí ¥Çßµ¢ ÇøßAÞÄßøßÏíAáµ.
Address         
Prof. Desikom Reghunadhan
Desikom
Near Sastha Temple
Arasuparambu
Nedumangad
Trivandrum  695541
Ph: 04722801155
(courtesy:manoramaonline.com/astrology)

October 01, 2011

ജനനസംഖ്യ ഒന്ന് ആണെങ്കില്‍ !!!

നിങ്ങളുടെ ജനന തീയതി ഒന്ന് (1), പത്ത് (10), പത്തൊമ്പത് (19), ഇരുപത്തിയെട്ട് (28) എന്നിവയില്‍ ഒന്നാണെങ്കില്‍ ജനനസംഖ്യ ഒന്ന് (1) ആയിരിക്കും. ഒന്നിനെ ആദിത്യന്റെ പ്രതീകമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

ജനനസംഖ്യ ഒന്ന് ആയിരിക്കുന്നവര്‍ സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനം പോലെ എല്ലായിടത്തും നേതൃസ്ഥാനം വഹിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഇവരെത്തേടി നേതൃപദവികള്‍ എത്തുകയും ചെയ്യും.

എന്തു കാര്യവും തുറന്ന് പറയാന്‍ ധൈര്യം കാണിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടര്‍ ആരുടെയും പ്രീതിക്കായി തലകുനിക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അതേസമയം, ശത്രുക്കളെ പോലും സ്വന്തം ഇംഗിതത്തിന് അനുസരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാനും ഇവര്‍ക്ക് കഴിയും.

ബുദ്ധികൂര്‍മ്മതയുള്ള ഇവര്‍ പുതിയ കാര്യങ്ങള്‍ പഠിച്ചെടുക്കാന്‍ അപാരമായ കഴിവ് പ്രകടിപ്പിക്കും. ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ വിജമാകാതെ വിശ്രമത്തിനു പോലും ഇവര്‍ക്ക് താല്‍പ്പര്യമുണ്ടാവില്ല. എന്നാല്‍, സുഖ സൌകര്യങ്ങളാണ് ഇവരുടെ ദൌര്‍ബല്യം. ഇതിനായി കൈയയച്ച് ചെലവഴിക്കാന്‍ ഇവര്‍ക്ക് ഒരു മടിയും കാണില്ല.

ഈ ഗുണങ്ങള്‍ ജനനസംഖ്യ ഒന്നും സൂര്യന്റെ സ്വക്ഷേത്രത്തിലും (ചിങ്ങം രാശി: ജൂലൈ 21 - ഓഗസ്റ്റ് 20) സൂര്യന്റെ ഉച്ച രാശിയിലും (മാര്‍ച്ച് 21 - ഏപ്രില്‍ 20) പിറന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമേ പൂര്‍ണമായും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. നീചരാശിയില്‍ പിറക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഈ ഗുണം പ്രകടമായിരിക്കണമെന്നില്ല. for more details click here

Have Feet, Will Travel

Thats Malayalam !

Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting

Web Duniya News !

One India news !

center>

Yahoo Malayalam News !

free web site traffic and promotion